Se alla

Motioner 2018

Motion – Ökad miljömedvetenhet för kommunens innevånare.

Under våren 2017 lämnades det in ett medborgarförslag från Nyströmska gymnasieskolan angående miljöutbildning för kommunens innevånare. Medborgarförslaget hanterades av Samhällsbyggnadsnämnden där förslaget ansågs besvarat då vissa specifika informationsinsatser ges idag men där det inte finns ekonomiskt utrymme eller fullmäktigeuppdrag för mer heltäckande utbildningsinsatser. Eftersom Liberalerna i Söderköping ställer sig bakom medborgarförslaget som ligger helt i linje med visionen om hållbar utveckling så väljer vi att lämna in den som en motion. Genom beviljande i kommunfullmäktige kan förslaget arbetas in i den strategiska viljeinriktningen.
Bakgrund:
Jorden har fått feber. Vi upplever värmerekord på värmerekord och medeltemperaturen stiger ständigt. Klimatförändringarna diskuteras men inte av alla, för alla är inte medvetna om de allvarliga konsekvenser som våra vardagliga vanor och vanor leder till. Enligt det 13:e globala målet måste utbildning, medvetenhet och den mänskliga och institutionella kapaciteten förbättras. Dessutom sägs i det 12:e globala målet att ”Utbildning är en viktig hörnsten”. Genom utbildningar kan människor förvärva värderingar, kunskap och färdigheter som möjliggör för dem att bidra till en hållbar utveckling. En annan hörnsten är information. Tydlig och lättillgänglig information i form av bland annat miljömärkning, konsumentupplysningstjänster, produktinformation i butiker samt webbaserad information etc.
Alla har ett ansvar för den globala miljön och måste vara medvetna om sina ekologiska fotavtryck, koldioxidavtryck, vatten avtryck o.s.v. Alla innevånare i kommunen bör ha möjligheten till att lära sig om hur man kan förbättra sina små vardagsvanor så att man beter sig mer medvetet miljövänligt. Exempelvis bör alla veta hur man ska källsortera sopor, varför man ska välja EKO- och närproducerade varor, varför man ska spara på vattenförbrukning, elförbrukning o.s.v.
Med tanke på jordens kapacitet och aktuella miljöfrågor måste det göras åtgärder. Åtgärder måste göras genom att informera och ge smarta tips för att förändra vardagsvanor. I Sverige har samma projekt i Karlstad kommun. Även Sollentuna kommun satsar på kommunikation och utbildning för att nå sina högt uppsatta klimatmål.
Utifrån ovan förslås att
– Söderköpings kommun erbjuder alla innevånare miljöutbildningar för att få en ökad miljömedvetenhet.